ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ

Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να διακρίνεται για το μεράκι για το επάγγελμα ή την ασχολία του, την αγάπη του για τη μέλισσα, τον σεβασμό προς το περιβάλλον και να ακολουθεί ορθούς μελισσοκομικούς χειρισμούς. Μερικοί από αυτούς είναι:

Το κυνήγι ανθοφοριών, η καλή βασίλισσα, οι απαραίτητες επιθεωρήσεις, η διατήρηση της αγνότητας των προϊόντων της κυψέλης από υπολείμματα χημικών ουσιών, η εξασφάλιση νερού στις μέλισσες, η προσοχή στον τρύγο του μελιού, στην θέρμανση του και στην συσκευασία του.

Η εφαρμογή όλων αυτών των καταλήγει σε ένα προϊόν αγνό, φυσικό, βιολογικό και ανεέέα & σwirkungen.

Το μέλι είναι βιολογικwor

Η διαφορά βιολογικού μελιού που παράγεται με ορθούς μελισσοκομικούς χειρισμούς της συμβατικής μελισσοκομίας και του πιστοποιημένου βιολογικού μελιού είναι ότι το δεύτερο ελέγχεται και πιστοποιείται από συγκεκριμένους φορείς και είναι το μόνο που μπορεί να φέρει την ονομασία ''βιολογικό μέλι'' στην ετικέτα.

Στην ελλάδα μsprochen το 1% των μελισοκόμων είναι πιστοποιημένοι παραγωγοί βιογικού ελιού. Στις υπiesen λοιπες χώρες της ευρώπης επίσης είναι πολύ χαμηλό το ποσοστé αυτό, που κυμαίναι α 21% έ αhaltung 16% ige

Αιτία των χαμηλών ποσοστών είναι η υηλή τιμή πιστοποίησης που ζητούν ο ρ & σμμμμμμμμμμetr. Missfolgen.

ARGYRIOS GEORGAKAS