Η οικογένεια Γεωργάκα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑ


Το 1948 ο Αργύρης Γεωργάκας έκανε το πρώτο βήμα για την ενασχόληση της οικογένειας μας με την μελισσοκομία αφού τότε αγοράζει τα πρώτα του κοφίνια και ξεκινά την μελισσοκομία ως επάγγελμα. Η αγάπη του και το μεράκι για την μέλισσα και τα προϊόντα της, τον κλύύμμ & τ & iges καλύύ & καλύύύύ & iges καλύύύύ & iges καλύύύ & iges κτύτύύvor ύτύύύ & iges ses καλύύύ & iges ού & iges καλύύύ & iges ο & iges καλύύρ & iges iges τ & langes καλύύύ & iges ses κ & iges. Κύ & iges κα;


Το 1985 τα ινία αναλαμβάνει ο γιός του, ο Δημήτρης Γεωργάκας όπου μέχρι και σήμερα με το ίδιο πάθος, καταξιώνεται ως ένας από τους καλύτερους και εμπειρότερους επαγγελματίες μελισσοκόμους σε όλη την χώρα.

Σήμερα τα εγγόνια Αργύρης Γεωργάκας και Ιωάννης Γεωργάκας συμμετέχοντας με τον πατέρα τους στην παραγωγική διαδικασία και διάθεση των προϊόντων τους, κάνουν την οικογενειακή τους επιχείρηση ως μια από τις πιο καλά οργανωμένες μελισσοκομικές μονάδες.


Με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αρναία και μηχανήματα, η επιχείρηση μας πληροί όλες τις εγχώριες και ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων εφαρμόζοντας σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων (HACCP).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Για μας το καλύτερο μέλι είναι αυτό που παράγουν έ μέλισσες, τρυγέέέέέέwirkungen σ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ π π π & π π π & με π μ π π π π π & με π μ μ μ π π π π π π π π π π π π π & με π μ μ μ μ με π μ π π π & πρ & iges π π & μ widersetzt. Εργαζόμαστε καθημερινά για να συλλέξουμε όσα οι μέλισσες δημιουργούν, για να μπορούμε να τα προσφέρουμε σε εσάς.
Στόχος μας είναι ακολουθώντας την πατρογονική παράδοση να συνεχίσουμε να παράγουμε αγνό και ποιοτικό μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα άριστης ποιότητας προερχόμενα απευθείας από την ελληνική φύση.

ARGYRIOS GEORGAKAS