ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

.

.

Και πολλοί μελισσοκόμοι ακόμη πιστεύουν το ίδιο.

ΛΑΘΟΣ. Δεν συνίσταται λόγω της υψηλής συγκέντρωσης σε γλυκόζης (>36 %).

.

ARGYRIOS GEORGAKAS