ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΙΟΥ


Η επιχείρηση Μέλι Γεωργάκα πληροί όλες τις εγχώριες και ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων εφαρμόζοντας σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων (HACCP).Η επιχείρηση φέρει άδεια καταχώρησης εγκατάστασης τυποποίησης και συσκευασίαetter μελιού.

Ο κωδικός αριθμός καταχώρησης είναι 64 SM 3Το μέλι που παράγουν οι μέλισσες τρυγιέται και συσκευάζεται με προσοχή και επιμέλεια σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και στις κατάλληλες συνθήκες, δίνοντας έμφαση σε όλα τα στάδια ώσπου το μέλι θα καταλήξει τελικά σ΄εσάς. Έτσι η επιχείρηση θεωρείται απomat τις πιο καλά ο & ανωμένες μελισομigh έμμέές μονάδες στην ώρα. Εργαζόμαστε καθημερινά για να συλλέstoουμε ό & α έ μέλισες δημιουργούν γι ν & iges νμε να τ & ° π & iges π & iges iges π & iges iges π & iges iges π & iges iges π & iges iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges π & iges ν & iges ν & iges ν & iges ν & iges ν & iges ν & iges ν & iges ν & iges ν & iges iges.Στόχος μας είναι ακολουθώντας την πατρογονική παράδοση να συνεχίσουμε να παράγουμε αγνό και ποιοτικό μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα άριστης ποιότητας προερχόμενα απ΄ευθείας από την ελλήνική φύση.

Με εκτίμηση,

Οικογένεια Γεωργάκα

ARGYRIOS GEORGAKAS