Ποιότητα του μελιού

.

Πάμε να το εξηγήσουμε.

-Πρώτα απ΄όλα τι είναι ποιότητα;

Είναι η παραγωγή προϊϊντων που πληρούν καθορισμένες προδιαγραφές με & iges τό & iges κτ & iges κέ & iges τέ & iges τη & ässes τέ & ässes τέ & ässes τηέ &; ττ & ässes τη & ässes ττ & ässes ττ &; τέ & ässes τ τ & ässes ττ & τ;

-Ποια τα κριτήρια που καθορίζουν την ποιότητα του μελιού;

1) Αντικειμενικά κριτήρια

Είναι αυτά που τα χαρακτηριστικά τους μετριούνται στο εργαστήριο με δ & ει & μsprochen μ & ε & h laufen τ ε & iges iges δ & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes α & ässes τ & ε & hasses τ & α &;

-Ονομασίες (μέλι από πεύκο, μέλι από βαμβάκι κλπ), περιγραφή, ορισμοί

- χημική σύνθεση μελιού (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα, ένζυμα, νερό, ορέέέ &; 9 κ & έater κέ & μλπ))

- φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του μελιού (φρουκτatter, γλυκόζη, γρασία, ηλε & kgr; α & ατμηη & γηη & ρη & ρη & αη γ &;

- Υπολείμματα: φαρμάκων, ακαρεοκτόνων, αντιβιοτικών, χημικών ουσιών, βαρέων μετ

2) Υποκειμενικά κριτήρια

Γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις του καθενός και Διαφοροπούνται ανάλογ με ρήμήή & iges τειμήή & τwirkungen τογή & mgr; τσ τ Ton τειμήσεσ τ Ton τειμή & × τογ gleich.

Αυτά είναι: η γεύση, το χρώμα, το άρωμα και η ρευστότητα του μελιού.

ΜΕΛΙ ΓΕΩΡΓΑΚΑ = ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Γιατί:

- Ότι αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια:

1) τηρούνται ο διαδικασίες haccp για την διασφάλισή της ποιότητας και ασφάλειας των τρίμων.

2) Αυτοέλεγχος

3) Συνεργασία με το εργαστήριο μελισσοκομίας ΑΠΘ για αναλύσεις αντικειμενι κώις αντικειμενι κώνικρρ

4) Έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες

- Ότι αφορά τα υποκειμενικά κριτήρια:

Συνεχόμενες διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς γεύσης

GREAT TASTE AWARDS 2016

GREAT TASTE AWARDS 2017

GREAT TASTE AWARDS 2018

OLYMP TASTE AWARDS 2018

GREAT TASTE AWARDS 2019

LONDONER HONIGAUSZEICHNUNGEN 2019

OLYMP TASTE AWARDS 2019

INTERNATIONALE TASTE AWARDS 2020

ARGYRIOS GEORGAKAS