Το ΜΕΛΙ ΓΕΩΡΓΑΚΑ ανάμεσα στους νικητές Great Taste 2021

Το ΜΕΛΙ ΓΕΩΡΓΑΚΑ ανάμεσα στους νικητές Great Taste 2021

 

Το μέλι πεύκου βραβεύτηκε με 2 αστέρια
Το μέλι δάσους βραβεύτηκε με 2 αστέρια
Το μέλι κρέμα από άνθη βραβεύτηκε με 1 αστέρι
Το μέλι βαμβάκι βραβεύτηκε με 1 αστέρι
Τα βραβεία Großartiger Geschmack
Από την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, το μέλι Γεωργάκα μπορεί πλέον να εμφανίζει στην ετικέτα του το αδιαμφισβήτητο λογότυπο μαύρου και χρυσού, μια σφραγίδα αριστείας που αναγνωρίζεται παγκοσμίως από λιανοπωλητές και καταναλωτές εξίσου.
Λίγα σχόλια των κριτών:
Για το μέλι πεύκο: αυτό το λαχταριστό μέλι έχει μι υέροχη τρομακ & kgr; ήύ & ativisches α & aires α & atorisches α & aires α & atorisches α & aires α & atorisches α & σ & atorisches α & σ & atorisches α & σ & atorisches α & σ & atorisches α & σ & atorisches α & σ & atorisches α & iges ό & iges ό & iges κ & iges κ & iges κ & iges κ & iges κ & iges. Μας άρεσε η βαθιά πλούσια γεύση - ένα υπέροχο μέλι.
Για το μέλι δάσους: Αυτό το υπέροχο μέλι έχει ένα υπέροχο χρώμα, ένα ελκυστικό γήινο άρωμα και μια απαλή αίσθηση στο στόμα. Οι γεύσεις αναπτύσσονται καλά στον ουρανίσκο, με τις γλυκές νiesen όύ & τμ;
'' Εργαζόμαστε καθημερινά για συλλέξουμερινά για συλέξουμε ό & agr; μέλισσες δημιουργούν '' αναφέργύύύ & ässes γε & ässes γε & ässes γε & ässes γε & ässes γε & ässes γε & ässes γε & ässes γεω &) γω & ässes γω & ässes γ & ässes °essen. '' Είμαι πολύ χαρούμενος που για 6 η συνεGlesόμενη χρονιά είμαστεεμμενη χρ & kgr;; Ειδικά το μέλι πεύκου γεωργάκα είναι η μόνη ελληνική ποικιλία που βραβύεττ & iges νichtig schmetzriges αα 6 βραβ αα &; όνμι τ α τ τ &; ses 6 βραβ αί &; αν &; τ τ &; 6 βρ & ässes α & atorisches αί &; αν & iges αorg 6 τ β &; αorg & α & atorisches α ό & α pfer. Ο κόσμος αναγνωρίζει την αξία που έχουν τα αστέρια και πέ & sgr; τεύτται ξαν και κ εμ & iges πντα μα μντας & ässlich. Τους Ευχαριστώ από καρδιάς.΄΄
Online.
Περισσότερα στο honeygeorgaka.com
 
Λίγα λόγια για το Great Taste 2021:
  • Το großer Geschmack διοργανώνεται απomat
  • 14.113 διαφορετικά προϊόντα εισήχθησαν το 2021 από 108 χώρες
  • 355 κριτές δοκίμασαν τα προϊϊντα με τη μέθοδο με τυφλής γευσιγνωσίας στις φετινές σμμετοχές.
  • 4.027 βραβεύτηκαν με 1 αστέρι - προϊόντα που προσφέρουν φανταστική γεύση. Περίπου το 30% των συμμετοχών επιτυγχάνουν αυτήν την αξιολόγηση.
  • 1,138 βραβεύτηκαν με 2 αστέρια - πάνω και πέρα ​​απomat νiesen νστιμα - λιγότερο από &enken αι &ING χχ & ässes ässes ässes ässes τοG & ggr; λ & atorisches ässes ässes ässes ässes αυ & ässes ässes ässes από τ & μles αήν επ &INiges ässes ässes ässes ässes ässes ässes αυ & ässes ässes ässes ässes ässes α & ässes ässes απair.
  • 218 βραβεύτηκαν με 3 αστέρια -εξαιρετικά νόστιμα -lstres ττερο από το 2% των προϊϊν & βραύοGττ μ τ τ & iges έέέ &; βραι μ μ τ τ τ &; αέέ &; βριαι μ τ τ τ &; αέριέ & α &;
 

 

ARGYRIOS GEORGAKAS