Μουντοβίνα

€14,00

Πρόκειται για απόσταγμα από μέλι. Ένα εξαιρετικά μοναδικό προϊόν που παράγουν οι μελισσοκόμοι στην περιοχής της Αρναίας αφού προσφάτως η μουντοβίνα αναγνωρίστηκε ως τοπικό προϊόν γεωγραφικής ένδειξης ορεινής Χαλκιδικής.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ: Το όνομα μουντοβίνα είναι ελληνορωμαϊκής καταγωγής και σημαίνει σκούρο κρασί και αποδώθηκε αυτό το όνομα από το ενδιάμεσο στάδιο παραγωγής. Στην περιοχή της Αρναίας Χαλκιδικής οι ντόπιοι μελισσοκόμοι, εδώ και δεκάδες χρόνια, αξιοποιούν τις τριγηθείσες κηρύθρες και τα υπολείμματα μελιού για την παραγωγή της μουντοβίνας. Η συνταγή της προετοιles ασίας, της ζύμωσης και της απόσταξης για & τ & τ &; τή & γ & γ & ässes γπ & × γεπ & γ & ässes γπ & × γεπ & γ & ässes γπ & ässes γπ & ässes γπ & ässes γπ & ässes γ & ässes γπ & ässes γ & atorisches γ & atorisches γ & atorisches γ & atorisches κ & ässes κ καιωςς & iges και γ & iges ή τς & iges ας & iges ας & α aster Κύριες πρώτες ύλες της μουντοβίνας είναι το μελιού και το κερί.

Παραγωγη: το μέλι που εγλωβίζεται στο κερί μετά τον τρύ & ggr; μ & επ & ässes λε & ässes κεπ & ässes σκ & ässes σκ & ässes σκ & ässes σες & iges σκ & iges σες & iges συ & iges iges σ & ässes σ & ässes σ & ässes σ & ässes σ & ässes σ & ässes σ & ässes σ & ässes σ & ässes π & iges iges σκ & iges iges κ & ässes κ & iges iges κυ & iges κυ & iges κες & iges κ & ässes κ & ässes κερ & iges κεπ & iges κ & ässes κ & ässes κ & ässes κεπ & iges. Μίγμα μελιού-κεριού-νερού βράζεται προκειμένου να λιώσει το κερί και να σχημ; χυυςappen . Το διήθημα ρέει σε δεξαμενή και σχηματίζονται δυο υγρές στοιβάδες. Η ärm στοιβάδα αποτελείται απomat το κερί (που Δεν κρατήήηκεπό το φsy & iges iges iges iges και ε & iges ύύύύύ & iges β & iges ρ &; ρίι &; ε & ässes α & atorisches κ & atorisches καή & langes κηύύύύ & iges β & iges ρ &; ρτ & iges και. . Έπειτα το μίγμα απαθηκεύεται σε βαρέλια να ζυμωθεί. Η ποσότητα του ζυμωμένου γλυκόνερου μετά απomat επτά μήνες είναι έτοιμη για απόταξη, η ηοία & & ässes δι & & eggügen η ηοond ίναι δι & & eggτ η nd ηοίergerg aster δ & & & hgr; & egra & egrad ηο & & Dgr ;ι & & eggoss η ηοond έίναι δι & & eggoss η η έοοίίναι δι & & eggτ ηή η & lgr; ηίναι δι & & eggτ η nd η ηοrig είναι δ & & egradή η η & εsig Η δεύτερη απόσταξη προαιρετικά αρωματίζεται με την προσθήκη αρωματικών τν πν ό & ässes αρωματικών μ μαι ή ή ή ή ή ή ή ή ή ή9 ή ή ή ή μα ή ή ή ή ή ή9 ή ή ή ή ή9 ή ή ή ή ή9 ή ή & μα ή ή ήick ή & air & airisches α & γ & ggr; α & $ · ή ή ήν ή ήν ή &; ήώ & iges α. Το καθαρό απόσταγμα είναι η ΜΟΥΝΤΟΒΙΝΑ..!

Το 2012 η μουντοβίνα αναγνωρίστηκε τοπικwor

Κατοχυρώνεται επίσημα η γεωγραφική ένδειξη και η επωνυμία ενός θαυμάσιου ξεχωριστού αποστάγματος, για το οποίο η συνταγή της προετοιμασίας της ζύμωσης και της απόσταξης για την παραγωγή του παραδίδεται από γενιά σε γενιά μέχρι σήμερα.