ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ

Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να διακρίνεται για το μεράκι για το επάγγελμα ή την ασχολία του, την αγάπη του για τη μέλισσα, τον σεβασμό προς το περιβάλλον και να ακολουθεί ορθούς μελισσοκομικούς χειρισμούς. Μερικοί από αυτούς είναι:

Το κυνήγι ανθοφοριών, η καλή βασίλισσα, οι απαραίτητες επιθεωρήσεις, η διατήρηση της αγνότητας των προϊόντων της κυψέλης από υπολείμματα χημικών ουσιών, η εξασφάλιση νερού στις μέλισσες, η προσοχή στον τρύγο του μελιού, στην θέρμανση του και στην συσκευασία του.

Η εφαρμογή όλων αυτών των καταλήγει σε ένα προϊόν αγνό, φυσικό, βιολογικό και ανεπεξέργαστο.

Το μέλι είναι βιολογικό από την φύση του και μόνο με ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να αλλοιωθεί.

Η διαφορά βιολογικού μελιού που παράγεται με ορθούς μελισσοκομικούς χειρισμούς της συμβατικής μελισσοκομίας και του πιστοποιημένου βιολογικού μελιού είναι ότι το δεύτερο ελέγχεται και πιστοποιείται από συγκεκριμένους φορείς και είναι το μόνο που μπορεί να φέρει την ονομασία ''βιολογικό μέλι'' στην ετικέτα.

Στην Ελλάδα μόλις το 1% των μελισσοκόμων είναι πιστοποιημένοι παραγωγοί βιολογικού μελιού. Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης επίσης είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό αυτό, που κυμαίνεται από 0% έως 16%

Αιτία των χαμηλών ποσοστών είναι η υψηλή τιμή πιστοποίησης που ζητούν οι οργανισμοί πιστοποίησης.